Hotline: 1900-633-188
hotline

1900-633-188

Thông tin sản phẩm

Nhà mạng
Mệnh giá
Phí giao dịch Áp dụng theo phương thức thanh toán
Chiết khấu %
Số lượng
Tổng tiền

Thông tin chiết khấu

GARENA 3.5 %
GATE 2.5 %
ZING 2 %
VCOIN 3.5 %
SOHACOIN 4 %
SCOIN-VTC 4 %
ONCASH 5 %
APPOTA 3 %
FUNCARD 3.5 %
KUL 4 %
GOSU 4 %
VEGAXU 4 %
NINEPLAY 3 %
VGPPLAY 3 %