Ra mắt thẻ fim+ từ ngày 01/09/2016
        Tặng  ngay 10% khi mua thẻ Fim+ trên website thanhtoanonline.vn
       
Cách dùng: 
          Bước 1: Mua thẻ xem Fim+ tại website www.thanhtoanonline.vn
          Bước 2: Nhập mã thẻ Fim+ tại web/wap/app Fim+   http://fimplus.vn
          Bước 3: Bắt đầu xem phim theo ý muốn.