Số lượng mã thẻ

Vinaphone Khuyến Mại 50% từ ngày 21-22/07/2014

- Luôn luôn giảm giá 4% khi mua thẻ online tại: www.thanhtoanonline.vn
 Đối tượng khuyến mại: thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả TB  ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM).

3. Nội dung khuyến mại:
Nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian KM được:
- Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM (gọi & nhắn tin nội, ngoại mạng), 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM1 (gọi & nhắn tin nội mạng).
- Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText:
   Hotline: Hotline: 01684-770-948
                   Ngoài giờ HC: 0936-405-116